Home » Geografski položaj sela

Geografski položaj sela

Advertisements

U Sjevernoj Dalmaciji,na prostoru između planina Dinare,Kozjaka i Promine,podno brda Spas,okružen rijekama Krkom, Kosovčicom, Orašnicom,Butišnicom i Radljevcem, smjestio se grad Knin,koji je željezničkim prugama i cestama povezan s Bosnom,Likom, Dalmatinskim primorjem i drugim udaljenim krajevima i gradovima (Bihać,Zadar,Šibenik,Sinj,Split,Zagreb i Beograd).
Oko tri kilometra sjeverozapadno od Knina,iznad kanjona rijeke Krke,na prostranoj visoravni,nalazi se selo Ljubač,na terenu kojim dominiraju kamen,šmreka i drugo rastinje,ali i hrastova i grabova šuma,a u kanjonu živopisan tok rijeke Krke i njenih pritoka.Ima tu još i zemlje crvenice, oranica,ograda, pašnjaka i livada.Ljubač neki smatraju sastavnim dijelom velikog sela Vrbnika jer su ranije Potkonje,Vrbnik i Ljubač bili jedna kapetanija.Imali su zajedničkog kapetana sela,zajedničku crkvu i školu,a onda su se Ljupčani nakon jednog konflikta i nesporazuma sa Vrbničanima odvojili i pripojili Kninu,pa im je od tada,tamo bila i crkva i škola.
Vrbnik je selo sa 500 kuća,a imalo je do 1995. godine 1400 stanovnika,a nekada ranije 2500.Kroz njega prolaze dva asfaltna puta,a kroz Vrbničko polje i željeznička pruga za Liku i Zagreb,u jednom pravcu i Šibenik i Split,u drugom pravcu.Crkva na Vrbniku po kazivanju nekadašnjeg episkopa dalmatinskog Stefana Boce,postojala je još 1570.godine pod nazivom Sv.Nikole,dograđena je 1675.godine,a današnji izgled je dobila 1798 godine.Pomenuti putevi što prolaze kroz Vrbnik vode prema Oklaju,Drnišu,Šibeniku i Splitu,a željeznička pruga izgrađena je 1890 godine.Naziv Vrbnik navodno,potječe od vrba kojih od davnina ima u Vrbničkom polju.Značenje i porijeklo toponima Ljubač nije poznato.Stari Sloveni-Srbi u postojbini vjerovali su u drvo.Otuda su i mjesta,đe su se naselili u VII vijeku,nazivali imenom drveta koje je dominiralo u tom kraju.Nije poznato da li je i ranije na prostoru na kojem se nalazi selo Ljubač postojalo kakvo naselje,jer taj teren nije arheološki obrađen,pa je moguće da su selo Ljubač zasnovali Marjanovići i Orlovići jer su se oni prvi nastanili upravo na toj lokaciji. Dvadesetak kilometara od Zadra prema Velebitu,u Ljubačkom zaljevu,uz samo more,nalazi se takođe,selo Ljubač,a na otoku Krku postoji selo Vrbnik,poznato po pjesmi”Vrbniče nad morem”.

Na Vrbniku (kninskom) živjele su,a i danas žive porodice s prezimenima: Amanović,Bukorović,Vukadin,Vujatović,Vukmirović,Vujanić,Damjanić,Đaković,Dujaković,Jaramaz,Knežević,Likić,Lukovac, Miloš, Kuprešanin,Petojević, Formentunović,Šeat,Škarić, Šumaruna,Šurdonja, Čolaković,Purić,Tica,Telenta ,Daničić i Ždrale.
a na Ljupču s prezimenima:Marjanović,Orlović,Cvijanović,Čolak,Madžar i Bule.

Pozdrav

Žare Marjanović

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: